Z deníku maturanta: ústní maturita

26. května 2014 v 16:59 | Lucie z Kreuzbergu |  Z deníku maturanta...
Čtyři roky na ní čekáte. Když se začne blížit, nejradši byste se vrátili do prváku. A když už jí máte v kapse, nechápete, čeho jste se báli. Ano, MATURITA.

Můj Den D nastal ve čtvrtek 22. května. V noci jsem se několikrát vzbudila a ráno jsem vstala s bolestí břicha a pocitem na zvracení. To ovšem přestalo, když jsem přišla do školy. Tam jsem se zase začala smát. (Možná to ale byl spíš zoufalý smích. Smějící se) Do přípravné třídy nás ještě přišla podpořit učitelka z dramaťáku a taky třídní, která nám na nervy přinesla Snickersky.

A pak přišlo 7:15 a já si šla vytáhnout první otázku - z dramaťáku. Chtěla jsem si vytáhnout otázku 13, 17 nebo 20. Tadáá, vytáhla jsem si 12, kterou den přede mnou měla spolužačka. "Struktura vyučovací hodiny a osobnost učitele". No fakt výborný. Šla jsem si sednout na potítko a učitelka přede mě rozložila desky s mojí osnovou. "Stačí?" zeptala se. Já jsem ovšem viděla jen moře písmenek, protože tohle byla zrovna jedna z delších otázek. Řekla jsem jí, že asi jo a začala jsem psát. Ještě mi řekla, že spolužačka den předtím zbytečně odbíhala od tématu a že mám klidně říct, jak bych to udělala já. Tak jsem začala psát. Obecné kecy a definice jsem vůbec netušila. Naškrábala jsem si pár poznámek a v průběhu za mnou ještě přišla přísedící a řekla mi, že se mě zeptá na jakých školách se dá vzdělávat v dramatické výchově. Myslím, že jsem nevyužila ani celých 15 minut vyhrazených na přípravu a už jsem jen koukala do zdi.
Pak začalo samotné zkoušení. Vysoukala jsem ze sebe definici, kterou jsem si právě vymyslela a začala rozebírat herbartistickou strukturu vyučovací hodiny a pak strukturu hodiny v reformní pedagogice. Trošku mě znervózňovalo, že jsem šla ten den první a že tam tedy seděla celá pětičlenná komise. Téma jsem rychle vyčerpala, ale nebylo to tím, že by k tématu už víc nebylo, ale já už jsem si víc nepamatovala. Zkoušející se tedy začala ptát v jakých oborech se na naší škole vyučuje dramatická výchova a jak se předměty nazývají, protože to není v každém oboru stejné a pak se ptala, kde jinde se můžeme s dramatickou výchovou setkat. "Tak metodou dramatické výchovy se učí některým předmětům na základní škole, dále existují literárně-dramatické obory na základních uměleckých školách, dramatické kroužky při DDM a některé divadelní soubory mají své dramatické kroužky." "Výborně, povídej nám o vašem dramatickém kroužku." Zbytek času jsem tedy mluvila o našem kroužku a souboru a chtělo se mi smát, když zkoušející podstrkovala předsedovi mojí ročníkovku (právě o našem souboru) předsedovi komise. A čtvrtina zkoušky byla za mnou.

Vrátila jsem se do přípravné třídy, kam už mezitím dorazili spolužáci - ti, kteří už měli vše úspěšně za sebou i ti, které to ještě odpoledne čekalo. Zjistila jsem, že se nemůžu dívat do složek s materiály, protože mě to znervózňuje. A pak si pro mě přišla angličtinářka, že už jdeme na potítko. V angličtině mi bylo celkem jedno, co si vytáhnu (teda kromě The Important Stages Of Child's Development, protože to je vážně sebevražda) a angličtinářka můj přístup schvalovala. Vytáhla jsem si 10. "Sports nebo Eating habits," proběholo mi hlavou. Byly to Eating habits. Na předměty společné části bylo na potítku 20 minut. Podle mě úplně zbytečně, protože jsem se tam pak docela nudila. Na papíře jsem měla jen pár poznámek a během zkoušení jsem je v podstatě nevyužila.
U zkoušení z angličtiny všechno strašně rychle ubíhalo. Náš předseda, učitel angličtiny a matiky, většinou na angličtinu odcházel, aby nás neznervózňoval. Nejinak tomu bylo i v mém případě. A vyskytlo se zde i několik vtipných situací. První otázka byla kdo je můj oblíbený učitel u nás ve škole. "I think my class teacher," řekla jsem a třídní zrovna vešla do třídy. Zkoušející se začala smát a já sledovala třídní očima, když si šla sednout a já o ní mluvila. Další vtipnou situací bylo, když se mě zkoušející ptala, jaký předmět je můj nejménně oblíbený. "Biology," zněla moje odpověď a v tu chvíli jsem se vážně modlila, aby nám třídní nerozuměla, protož právě ona nás učila na matiku a biologii. Pak mě docela znejistilo, když jsem začala porovnávat obrázky a zkoušející a přísedící se začaly smát. No, vážně nevím čemu. A myslím, že i když nám naše Missis výslovně zakázala se na ní i česky podívat, tak jsem se na ní vyděšeně česky podívala. Ani nevím jak a najednou bylo po zkoušce.

A pak přišlo to, čeho jsem se obávala snad nejvíc - dějepis. Dějepisář se na nás ještě přišel podívat a pronesl, že se ještě smějeme, takže je to dobrý. No, tak jsem si to myslela. V dějepise jsem si chtěla vytáhnout nízké číslo a říkala jsem si, že když jsem si vytáhla 12 a pak 10 a pořád se tak motám kolem nízkých čísel, takže mi to vyjde na středověk. Omyl. Až vám bude nějaká statistika tvrdit, že nejčastěji tažené číslo u maturity je 24, tak jí věřte. Já jsem si v dějepise 24 vytáhla. Prvně se mi chtělo smát, že ta statistika měla pravdu a na druhou stranu brečet, protože jsem věděla, že to je 20. století, které vážně nesnáším. Svou radost ovšem neskrýval dějepisář: "To máme 20. století. To by mohla být i 2. světová." Tu on miluje. Tak jsem mu řekla, že si myslím, že to je 1. a 2. republika. Začal to hledat v papírech a nemohl to najít. Když to konečně našel, tak zjistil, že je to vážně "Československo za 1. a 2. republiky". Vyndal mi mapu, řekl mi, ať se držím osnovy popsané pod otázkou a prohodil, že na potítku teda není moc tužek. Tak jsem si přečetla osnovu a už se mi doopravdy chtělo brečet. Věděla jsem vznik Československa a Mnichovskou dohodu. Ale ten střed - Československo ve 20. a 30. letech ani ťuk. V tu chvíli mi ale vůbec nedošlo, že byla Světová hospodářská krize a podobně.
Šla jsem z potítka ke zkoušení, úspěšně odvykládala ten začátek a pak mi učitel řekl, ať přejdu k 2. bodu osnovy. No a já byla v háji jak Baťa s dřevákama. On rychle zjistil, že asi vážně nevím a začal mě různě postrkovat, ale mě to nebylo moc platné. Pak se rozmluvil, že už jsem se zas nemohla dostat ke slovu já. Naší přísedící, která nás sice nikdy neučila, ale byla moc milá, mi bylo strašně líto. Snažila se mi napovídat, ale já když jsem nevěděla, tak jsem zavírala oči a když šeptala, tak jsem jí vůbec nerozuměla. Ze třídy jsem vážně odcházela skoro s brekem.

A pak došlo na češtinu. Vrátila jsem se do nízkých čísel a vytáhla si 11. Vůbec jsem nevěděla, co mám pod 11, ale byla jsem šťastná, že to není 1. Pod jedničkou jsem měla Horalku a z té jsem přečetla jen 3 kapitoly. To se vážně nedalo číst. V mém seznamu byla 11 Balada z hadrů. Sedla jsem si na potítko a přísedící, která byla zároveň i naší místopředsedkyní, mi vytáhla pracovní list, dala osnovu, podle které zkouší, a řekla pár faktů k autorům a knize. Opět mi těch 20 minut přišlo úplně zbytečných. Posledních pět minut už jsem zase jen koukala z okna. I když, aspoň jsem měla čas na přemýšlení, z jaké části knihy je ukázka (stejně jsem na to nepřišla) a jak spolu souvisí soud Villona a spasmofylie (na to jsem taky nepřišla, ale ani na jedno se mě naštěstí nakonec nezeptaly).
Když jsem se zvedla z potítka a otočila se, měla jsem docela šok. U zdi seděla celá řada gympláků, kteří se přišli podívat na maturity z češtiny. Jen jsem si říkala: "Prooč je tady tolik lidí?!" Sedla jsem si ke stolu a češtinářka řekla: "Á drama a Lucka je velká divadelnice. To se těším, to bude pěkné." No, v tu chvíli bych se nejradši propadla. Začala jsem charakteristikou směru (vážně do teď nevím, proč jsem řekla nástup fašismu místo nacismu Rozpačitý) a pak jsem mluvila o Voskovci, Werichovi a Osvobozeném divadle (které jsem fakt uměla, protože jsem se to učila i do dramky). A pak došlo na děj. Ten jsem měla trochu zmotaný, ale nakonec jsem to dala dohromady a mohla jsem se vrhnout na neumělecký text. Byl to odborný popularizační text z ženského časopisu. Řekly mi, ať si vyberu jeden termín a vysvětlím ho česky. Koukala jsem do toho textu a nevěděla A ani B. "No, tak třeba tady 'dospívající', to víš z pedagogiky a psychologie." No, vím, co to je "dospívající", ale jak to mám sakra vysvětlit, to jsem fakt netušila. Když viděly můj pohled, tak mi řekly, ať si vyberu něco jiného. Pak se mi řekly, ať najdu termín z chemie a biologie a ještě se ptaly, jaké další rubriky se objevují v ženských časopisech a jaké další ženské časopisy znám. Nakonec mi přísedící doporučila na dovolenou knihu "Navzdory básník zpívá", načež zkoušející řekla, že nám jí doporučovala jen si jí nikdo nedal do četby a že ona teda čte na dovolené Glanc. Tak jsem tam seděla a nevěděla, jestli už můžu jít. Češtinářka pak řekla, že to bylo pěkné, ale že jsem se nějak bála. Tak kdo by se taky u maturity nebál, že jo...

Pak jsem asi hodinku čekala na vyhlášení výsledků.
Z praktické zkoušky z dramaťáku jsem dostala 1. Z ústních zkoušek pak z dramaťáku 1, z angličtiny 37 bodů z 39, z dějepisu 2 a z češtiny 8 bodů 9.

Ta dvojka z dějáku mě na jednu stranu štve, na druhou stranu vím, že za to, co jsem tam předvedla, mohu být za dvojku ráda.
Všechny otázky, které jsem si vytáhla, jsem se učila až v pondělí nebo v úterý před maturitou a ještě navíc:
- v češtině jsem se naučila Villonovo dvojverší "Bída z lidí lotry činí a vlky z lesů žene hlad", kdybych si to náhodou vytáhla
- v angličtině měla Eating habits půjčené spolužačka, která už odjela z intru, takže jsem jí psala, jestli jí můžu vlézt do skříně a vytáhnout si to
- v dějepise to byla ta statistika, škoda jen, že jsem jí tak trochu podcenila a učila se tu otázku v noci, kdy už mozek tolik nevnímá
- v dramaťáku jsem si Strukturu schovávala nakonec, protože tam toho bylo vážně hodně


Teď už jen pojedu na večírek a převzít vysvědčení. Usmívající se Bohužel mám ale ve stejný čas, kdy se předává vysvědčení, i oborové testy na MUNI. Pořád se tak trochu rozhoduji, kam mě to víc táhne. Pro MUNI hraje fakt, že jsem měla z TSP percentil 86,48, pro předávání vysvědčení, že na MUNI vlastně vůbec nechci a navíc je to poslední akce se třídou. No, myslím, že vítězí vysvědčení. Usmívající se

Všem úspěšným maturantům gratuluji a těm, které to čeká hodně štěstí a pevné nervy! Usmívající se
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Marillee Marillee | E-mail | Web | 26. května 2014 v 17:54 | Reagovat

Tak teda gratuluju!!! Ta dvojka z dějepisu náhodou nádhera, snad nejtěžší předmět k maturitě :) Já byla letos u maturit jako předmaturitní ročník, podívat se, co mě čeká...

2 Em Zet Em Zet | E-mail | Web | 26. května 2014 v 17:59 | Reagovat

Tak to gratuluju ke skvělým výsledkům, koukám, že máme výsledky hodně podobné v angličtině a češtině. :-D V češtině jsem také ztratila jeden bod (nevím kde, řekla jsem tam snad všechno :D), v angličtině mám o dva body méně než ty. Možná proto, že jsem se tam anglicky pohádala s jedním zkoušejícím. :-D On je totiž úchyl (nekecám, na bývalé škole ho kvůli obětžování studentek vyhodili, na naší škole ho samozřejmě přijali s otevřenou náručí :-?) a na mě měl zálusk, dokonce si vyžádal u druhého zkoušejícího, aby mě mohl zkoušet (slyšela jsem to, jejich domluva byla velice "nenápadná"). Sral mě, měl na mě sexuální narážky a nikdo si toho snad ani nevšiml 8-O No ale mám jedničku, tak je to v pohodě :-D Ještě že ho (doufám!) nikdy už neuvidím :D
Jinak z češtiny mám také jedničku, čeština je stejně podle mě super předmět. Tady mě zasáhla ironie osudu. :-D Na maturitu jsem četla 18,5 knihy :-D Vybrala jsem si samozřejmě tu z té 1,5 co jsem nečetla. :-D Byla kniha a já z ní četla dvě povídky ze tří - ta třetí tam samozřejmě byla, mohla jsem to čekat. :D Ale dala jsem to, tak úleva.
No a potom jsme měli marketing a management, jsem si vytáhla maloobchody, velkoobchody a fyzickou distribuci. :D Tak to se mi ulevilo, že jsem si nevytáhla metody tvorby cen nebo vývoj managementu - některé otázky jsem v MM neměla zpracované, tak se mi také ulevilo. :D To mám dvojku ale, sakra.
No a ZSV jsem se bála nejvíc, ukrývá se tam moje nenáviděná politologie, teorie státu a práva. :-D Ale měla jsem tehdy devatenáctého května superštěstí a vytáhla jsem si otázku z psychologie a filosofie. :-D Takže mám jednučku. :D
No, tři jedničky a jedna dvojky, to je vyznamenání, nebo ne? :D Nikdy jsem se v tomhle ohodnocování výkonů ve škole nezajímala.
Tyjo, ten můj komentář, ten snad dá na samotný článek! :D Tak se omlouvám a snad jsi to celé přečetla, když už jsem se s tím psala. :-D Tyjo, pořád si neuvědomuju, že už to mám za sebou. :-D Byla to sranda, mezi zkoušeními jsme se tam bavili ze zkoušejícími, co zrovna nezkoušeli a češtinářka nám vyprávěla, jak se její kočka chová jako pes. :D

3 Raina Raina | Web | 26. května 2014 v 18:46 | Reagovat

Mě maturita čeká až za pár let; stále si můžu říkat, že to bude až za dlouho :D.
Ale kamarád se byl u maturit podívat, dějepis je prý pořád ne tak složitý jako fyzika. Na tu hleděl s otevřenou pusou (a prý nebyl jediný, i zkoušející nevypadali zrovna sebejistě).Ale upřímně fyzika mě moc netrápí, z něčeho takového maturovat opravdu v plánu nemám. Naopak angličtina prý vypadala jako pro základní školy (alespoň tady si můžu oddychnout).

Každopádně gratuluju, dopadla jsi vážně dobře^^.

4 Lucie z Kreuzbergu Lucie z Kreuzbergu | Web | 26. května 2014 v 19:10 | Reagovat

[1]: No, že je dějepis těžký si myslí asi většina - z celé školy jsme maturovali z dějepisu tři :-D Ale na to asi člověk vážně musí mít hlavu, aby si pamatoval všechny letopočty a souvislosti... Taky jsem si několikrát za svaťák nadávala, že jsem nešla maturovat z pedagogiky :-D Ale pro mě by bylo nejtěžší jít maturovat ze ZSV, kde je toho vážně hodně a při mém štěstí bych si vytáhla filozofii, kterou vážně nepobírám. :-D Tak přeji za rok hodně štěstí! :-)

[2]: Gratuluji, jedna dvojka je vyznamenání, hledala jsem to na stránkách Nové maturity. :-)  :-D Učitelé jsou vážně fajn, naše angličtinářka s námi odpoledne v mezi čase dokonce hrála hry na mobilu. :-D

[3]:Díky. :-) Vážně záleží kdo má na co hlavu a co ho baví. :-) V dějepise je hodně faktů, ale já ho miluji a jdu ho i studovat, takže se to dalo přečkat. :-) Ústní z angličtiny... No, ona je jednoduchá spíš tím, že je tam milion částí a na tu nejdelší je myslím 3,5 minuty, takže nic moc čas. Vážně tam člověk řekne 3 věty a jde na další část. :-) :-)

5 Lucie z Kreuzbergu Lucie z Kreuzbergu | Web | 26. května 2014 v 19:15 | Reagovat

[2]: Ještě jsem si teď vzpomněla k těm knížkám, jak jsi psala. :-D To je prostě zákon schválnosti, já z té Horalky měla také strach a snažila jsem se všechny otázky aspoň projít, protože holky v předchozích dnech si vytáhly otázky, které si neprošly. Na druhou stranu, spolužák přečetl z celého odevzdaného seznamu jenom Robinsona Crusoa a vytáhl si ho :D

6 Em Zet Em Zet | E-mail | Web | 26. května 2014 v 19:26 | Reagovat

[5]: To je jako jedna holka, o které nám vyprávěl angličtinář. :D Ona se naučila z nějakého předmětu jen jednu otázku (bylo tam tak 50 otázek) a tolik věřila, že si ji vytáhne, že se to fakt stalo. :D Možná na té síle vůle něco bude, nebo je to prostě naprosto neuvěřitelná shoda náhod. :-D

7 Marillee Marillee | E-mail | Web | 26. května 2014 v 19:32 | Reagovat

[5]: bratr si zase vytáhl Rowlingovou a jejího Harryho Pottera :D

8 Lucie z Kreuzbergu Lucie z Kreuzbergu | Web | 26. května 2014 v 19:50 | Reagovat

[6]: Spíš ta shoda náhod :D Spolužačka se taky učila jen otázky, o kterých byla přesvědčená, že si je vytáhne a nevytáhla si z nich ani jednu. :-?

[7]: My bohužel nic takového "moderního" v seznamu nemáme. Nejmodernější je tam asi Viewegh a jeho "Báječná léta pod psa". Je tam pár češtinářek, které by chtěly seznam rozšířit a zařadit tam třeba právě Harryho Pottera, ale ten zbytek je proti, takže jediné rozšíření, kterého jsme se dočkali, byl Král Krysa a Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou. :-| Takže to vlastně moc nerozšířili. :-D

9 Tea Tea | E-mail | Web | 26. května 2014 v 20:22 | Reagovat

Já maturuju až příští rok, ale zase máme fajn učitelku, která nám vytváří písemky z knih stejně jak jsou u maturit, takže jsem si už sama vypracovala Oněgina,Máj,Kytici a Babičku, teď bych měla číst Lakomce, ale pořád se k tomu ještě nemám :D Ale vytáhnout si něco právě ze zmíněných knih by mi taky nevadilo, zatím to mám v čerstvé paměti pořád :D Ale ano, ještě mi chybí dalších 16 knih a rok utíká rychle, je na tom potřeba pracovat už teď a pak nemít 10 knih naráz za týden, jako někteří :)

10 Em Zet Em Zet | E-mail | Web | 26. května 2014 v 20:33 | Reagovat

[8]: My jsme také měli HP v seznamu :-D Sice jsem to četla asi 3x, ale do seznamu četby jsem si to nezařadila. :-D

11 Lucie z Kreuzbergu Lucie z Kreuzbergu | Web | 26. května 2014 v 20:34 | Reagovat

[9]: Lakomec se čte dobře, když se ti nestane, že máš zmatek ve vztazích mezi postavami. :-D Ono je stejně nejlepší to číst o prázdninách před čtvrťákem, pokud nemá češtinář stanovená nějaká pravidla (my jsme žádná neměli). A musím se přiznat, že když jsem se učila v Zámku a podzámčí, které jsem četla ve druháku (tuším), tak to bylo jako kdybych to vůbec nečetla. :-D Pamatovala jsem si akorát, že hlavní hrdina byl Vojta, že do třetí kapitoly skoro všichni umřeli a že jsem to četla v autobuse cestou na intr. :D

12 Lucie z Kreuzbergu Lucie z Kreuzbergu | Web | 26. května 2014 v 20:36 | Reagovat

[10]: Tak to u nás jsou lidi, kteří Harryho znají i pozpátku a rádi by si ho do seznamu zařadili, ale nemůžou. :-? (Já teda ne :-D Já jsem přečetla jen 5. díl... :-D )

13 Tea Tea | E-mail | Web | 26. května 2014 v 21:40 | Reagovat

[11]: No naše třída byla dokonce i v divadle, ale já byla zrovna nemocná a stejně to prej bylo o ničem :D tak já tím, že si ty knížky už píšu, tak si nemyslím, že bych zapomněla, ale i tak číst musíme už teď právě kvůli písemkám, které pak následně na ně píšeme, abychom byly připraveni na maturitu :)

14 Lucie z Kreuzbergu Lucie z Kreuzbergu | Web | 26. května 2014 v 21:45 | Reagovat

[13]: To je skvělý přístup učitelky. :-) Po nás nikdy nikdo nic nechtěl, tím pádem taky nikdo nic nedělal, takže se našli i tací, co sháněli rozbory den před ústní. :-D

15 Tlapka Tlapka | E-mail | Web | 27. května 2014 v 17:08 | Reagovat

Gratuluju k maturitě i k výsledkům! :) Ta metoda "mysli na otázku, kterou chceš" docela funguje, mně se u maturity osvědčila natolik, že jsem si ústní doslova užila (ale je fakt, že náš ročník byl tak vydeptaný zmrvenou státní písemnou částí, že oproti tomu bylo všecko už v pohodě).
Užívej si nejdelší prázdniny! :-)

16 Neriah Neriah | E-mail | Web | 27. května 2014 v 17:52 | Reagovat

Gratuluju. Já maturovala loni, ale ještě teď si pamatuju, jak jsem se toho bála...
V angličtině jsem si vytáhla trawelling - otázka, kterou jsem fakt chtěla. Nikdy jsem v aj nebyla dvakrát dobrá a děsilo mě, že to určitě nedám, nebudu schopná nic říct, ale taky mi to nakonec uteklo neuvěřitelně rychle. Sotva jsem něco začala říkat, už jsme najednou skočili na úplně jiné téma, a u toho rozhovoru už jsem se široce usmívala, protože to prostě bylo strašně vtipné. :D V zsv jsem měla taky štěstí, chtěla jsem buďto něco z psychologie nebo otázku "občan a právo", protože ta byla těžká a proto jsem se jí věnovala nejdýl ze všech. Bála jsem se filozofie, všechno se mi smíchalo dohromady a neuměla jsem téměř nic, tam bych stoprocentně vyhořela... A opravdu - vytáhla jsem si "občan a právo". Tu úlevu ani nejsem schopná popsat. :D Zeměpis byl taky v pohodě, i když jsem z něj vlastně ani maturovat nechtěla. Ale říct něco o českých horách a řekách se dalo lehce, ani jsem se na to nemusela moc učit.
Za ten dějepis tě obdivuju, já bych do toho šla jen v případě, že bych měla jistotu, že si vytáhnu antiku. :D Ale pro změnu jsem si vzala něco podobného - v profilové části češtinu (literaturu). Myslela jsem, že to bude v pohodě, vždyť mě to přece bavilo... A hle - bylo to nejtěžší ze všeho. Neuměla jsem skoro nic, realistické a romantické ruské autory jsem pletla dohromady (a nejen ty), bylo mi jasné, že to nedám. Doteď nevím, co jsem těm májovcům udělala, že můj mozek opustili těsně před začátkem zkoušky, ale na trojku jsem to nakonec ukecala, i když mi kazila vysvědčení. Ale zas jsem si zlepšila reputaci u další češtiny, kdy jsem díky Obrazu Doriana Graye získala plný počet bodů. Tam jsem se bála, že si vytáhnu Život svaté Kateřiny, to byla jediná kniha, kterou jsem fakt nečetla. A známe zákon schválnosti, že jo... Naštěstí se to ale nestalo.

[7]: Harry Potter v maturitní četbě? to mi loni neměli, nespravedlnost!!! :D Ale asi bych si ho stejně nevzala, čím novější knihy, tím větší problém jsem měla vybrat jen některé, protože jsem ze seznamu četla skoro všechny... Zas jsme tam měli třeba Rok kohouta od Boučkové a to bylo taky fajn.

17 Lucie z Kreuzbergu Lucie z Kreuzbergu | Web | 28. května 2014 v 17:50 | Reagovat

[15]: Díky :-) V naší třídě se zase osvědčila metoda "Než tam jdeš, přečti si otázky, co nechceš." :-) Všichni, co to tak udělali, si ty otázky nevytáhli. :-)

[16]: Děkuju :-) Dějepis je trošku risk a ještě mě naše učitelka (kterou jsme bohužel nedostali na seminář) varovala, že si drtivá většina maturantů vytáhne 20. století. No, měla pravdu... :-?  :D Já zase obdivuji ty, co šli maturovat ze ZSV. Když jsem viděla, co obsahuje jeden okruh v ZSV, tak se mi obracel žaludek. 8-O  :-D

18 Goll Goll | Web | 9. června 2014 v 17:21 | Reagovat

Gratuluju a přeju hodně štěstí v dalších životních etapách:)

19 Lucie z Kreuzbergu Lucie z Kreuzbergu | Web | 14. června 2014 v 14:12 | Reagovat

[18]: Díky :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama