Třešť

14. května 2011 v 16:43 | Lucie z Kreuzbergu
Tak je to tady. Téma týdne. Vyhlášená témata sleduji pravidelně, ale žádné mě nezaujalo natolik, abych na něj napsala článek. A nyní je tu konečně jedno, u kterého jsem se k napsání článku "dokopala".
Ráda bych vám v tomto článku představila malé městečko v srdci Vysočiny, o kterém malokdo ví, že vůbec existuje. I když je malé, má velmi bohatou historii a spoustu památek, které rozhodně stojí za to vidět. A právě v tomto městečku mám už pár let, díky jedné skvělé paní učitelce ze ZŠ, možnost provádět turisty. A tak prosím, zavítejte nyní na malou virtuální prohlídku Třeště.

První zmínky o osadě Třešť se datují již na přelomu 12. a 13. století, kdy se na zdejším potoku křižovaly dvě význačné obchodní stezky - Lovětínská a Humpolecká. Třešť se záhy stala obchodním centrem kraje. První písemná zmínka o Třešti pochází z roku 1349. Je to latinský zápis v Zemských deskách brněnských v knize číslo I., číslo zápisu 105. Tento zápis hovoří o darování dva a půl lánu pole v Peči u Slavonic franímu kostelu na věno oltáře za faráře Bernarda. Na město byla Třešť povýšena roku 1901 Františkem Josefem I. Městským právem Třeště bylo např. právo hrdelní nebo právo várečné. Výroba piva skončila v Třešti dne 30. 11. 1961. V poslední várce se vařilo 50hl 10°piva a 70hl 7°piva.

Na náměstí T. G. Masaryka se do výšky 8,21 metrů tyčí největší sluneční hodiny ve střední Evropě. Hodiny zabírají plochu 663 m2 a postaveny byly roku 2003. Dvakrát do roka na nich probíhá změna času, aby ukazovaly ten správný.
Za slunečními hodinami stojí budova první české chlapecké měšťanské školy na Moravě, která zahájila svou činnost v roce 1872.

Původně luteránský kostel sv. Kateřiny Sienské byl založen pravděpodobně roku 1492 Vencelíky z Vrchovišť. Kostel je dlouhý 38 m a 11 m široký. Do roku 1813 se okolo kostela pohřbívalo, po té byl hřbitov z hygienických důvodu přemístěn na dnešní místo. V samotném kostele je pohřbeno mnoho příslušníků rodu Vencelíků. Náhrobek Jana Václava Vencelíka z Vrchovišť z roku 1606 můžete vidět při vstupu do kostela. V 17. století prý kostel tolik zpustl, že neměl střechu a na jeho zdech rostly stromky a mechy. Roku 1660 byl kostel zrekonstruován. Po opravách byl kostel roku 1777 znovu vysvěcen. Zajímavostí je, že od roku 1942 byl kostel bez zvonů, které byly odvezeny do Hamburku pro válečné účely. Nový zvon Kateřina byl do věže vyzvednut v roce 1995.V blízkosti kostela se dnes nachází autobusové nádraží, na jehož místě se ve středověku nacházel pranýř. V pozdějších dobách zde stávala lékárna ve které se (omylem) narodil herec Otto Šimánek, pro děti známý především jako Pan Tau.


Židé jsou v Třešti doložení do 2. poloviny 13. století. První zmínka o synagoze pochází z roku 1693. Dnes již bývalá židovská synagoga se pyšní ojedinělým architektonickým prvkem v České republice, a to loubím s pěti poli. Jedná se o empírovou stavbu s antickými a egyptskými vzory. Původní barokní podoba není kvůli zničení požárem v roce 1842 známa. V hlavním traktu je výška synagogy 8,35 m. Synagoga se nachází v těsném sousedství s kostelem sv. Kateřiny Sienské, což svědčí o toleranci židovského obyvatelstva.V domě na fotografii vlevo se narodil ekonom Josef Alois Schumpeter, který učinil tzv. "Japonský zázrak" - významně pozvedl ekonomiku Japonska. V tomto domě se dnes nachází stálá expozice Spolku přátel betlémů, Turistické informační centrum a cukrárna SOŠ a SOU.
V letech 1900 - 1907 trávíval v Třešti své prázdniny spisovatel Franz Kafka u svého strýčka, doktora Siegfrieda Löwyho. Z třešťského prostředí pochází Kafkova povídka Vesnický lékař.Třešťský rodák Šimon Partlic ze Špicberka byl současníkem Jana Ámose Komenského. Napsal několik vědeckých spisů a stal se vychovatelem synů Zimního krále Fridricha Falckého. Po bitvě na Bílé hoře emigroval do Německa.

Dvě barokní sochy z dílny pana Klause ze Stonařova se nachází v ulici Na Hrázi (v minulosti skutečně hráz mezi dvěma rybníky; výtěžky z prodeje ryb z Pivovarského rybníka patřily městským sirotkům; později byla většina třešťských rybníků vysušna). Socha na fotografii vlevo znázorňůje Neposkvrněné početí Panny Marie, socha na fotografii vlevo sv. Jana Nepomuckého.

V 2. polovině 14. století stávala na místě dnešního zámku tvrz, které patřila Závišovi z Třeště a Štěpánovi z Březnice. Od roku 1358 patřilo panství Šternberkům. Roku 1490 zakoupil Václav Vencelík z Vrchovišť městečko Třešť s vesnicemi Jezdovice a Buková od Zdeňka ze Šternberka. Zámek prochází od roku 1513 mnoha proměnami, které ukončil v roce 1564 Kryštof Vencelík z Vrchovišť. Zámek dostal podobu čtyřkřídlé budovy s nárožními věžičkami a arkádami v nádvoří zdobených sgrafitem. V roce 1660 byla postavena hlavní věž v průčelí zámku. 15hektarový anglický park pochází patrně z let 1835 - 1845. Po roce 1945 bylo do zámku umístěno městské muzeum a od roku 1984 je zámek i s přilehlým parkem majetkem AV ČR.
Nejstarší architektonickou památkou ve městě je kostel sv. Martina založený ve 13. století, dostavěný ve 2. polovině 15. století a později barokně upraven. Kostel je dlouhý 33 metrů a 9,5 metru široký. Jednoduchá loď měla původně strop rovný, později klenutý a dnes je plochý. Zbytky klenby jsou však na půdě kostela patrné. Na jižní straně gotického kněžiště s křížovou klenbou je sakristie, na severní kaple sv. Kříže. Na kaplí byla v letech 1776 - 1777 vybudována oratoř. Dnes je bohužel zazděná, ale podle prasklin v omítce je patrná její poloha.
V kněžišti byly v roce 1938 objeveny nástěnné malby pocházející asi z roku 1492. Na severní straně vedle oratoře malba znázorňuje dva erby (patrně se jedné o alianční erb), z nichž jeden patří Vencelíkům z Vrchovišť. Na jižní straně u sakristie zobrazuje malba sv. Barboru, jelikož se jedna větev rodu z Vrchovišť usadila v Kutné Hoře. V kapli sv. Kříže se nachází pozdně gotická kazatelna z konce 15. století, na které je vyrytý letopočet 885. Do roku 1813 se v okolí kostela pohřbívalo; kosterní pozůstatky z hrobů jsou uloženy v kostnici za kostelem. Na západní straně věže je umístěn figurální náhrobek Kryštofa Vencelíka z Vrchovišť.
Hlavním turistickým lákadlem jsou ale v Třešti dřevěné vyřezávané betlémy. Betlémářství v Třešti začíná v roce 1802, kdy byla vyrobena první malovaná papírová figurka. Výroba dřevěných betlémů začíná v roce 1860. Hlavní zajímavostí je, že tyto betlémy nevidíte pouze ve stále expozici v Schumpeterově domě, ale v sezóně od 25. 12. do 2. 2. i v rodinách, které své rodinné poklady ukazují návštěvníkům ve svých domovech.A tímto je naše virtuální prohlídka Třeště za námi. Samozřejmě, že zde nejsou zmíněny všechny pamětihodnosti tohoto šestitisícového městečka a proto doufám, že vás tento článek zaujal a že všechny tyto, ale i další historická místa, přijedete sami objevit.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama